Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı – IBDP Nedir?

Sınırların giderek ortadan kalktığı, kültür ve toplumların birbirleri ile çok daha fazla iletişim halinde olduğu günümüz dünyasında, küreselleşme dediğimiz bu değişim, dünyamızda yaşayan insanları da küresel birer vatandaş olmaya yönlendirmektedir. Küresel vatandaşlığın gereği olarak insanlar eğitim alanında da yaşadıkları dünyanın imkânlarından daha nitelikli yararlanabilmek adına bir arayış içerisindedir. Bu arayış neticesinde, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde ortak olarak uygulanan, uluslar arası nitelikte eğitim organizasyonları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bu bağlamda uygulanan uluslar arası programlar oldukça yenidir. Bu uluslar arası programlardan biri olan Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı ( IBDP ) ülkemizde 16 yıldır uygulanmakta olan ve eğitim camiasında çok fazla bilinmeyen bir programdır. Bu araştırmada IBDP’nin ne olduğu ve ülkemizdeki uygulaması ele alınarak coğrafya ders içeriği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmamızda eğitimcilere, gerek uluslar arası eğitim, gerekse bu bağlamda coğrafyanın uluslar arası eğitimdeki yeri ile ilgili farklı bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Eğitim, bireylere yaşam boyu hizmet sunan bir süreç olup toplumların ekonomik, Okumaya Devam Edin …