IB Kursları İstanbul Şubelerimizde Verilmektedir

IB programı 3 bölümden oluşmaktadır ve 3 bölüm devamlılık açısından birbirini takip etmesi tavsiye edilen programlardır. IB kursları çeşitli açılardan öğrencilere bu 3 bölümün ikisinden destek sağlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin ihtiyacı olan desteği almaları gerekmektedir. IB Kurslarımız aşağıda belirtilen şekilde diğer sınav hazırlık kursları ile de desteklenmektedir. Bizim ib kurslarımızın özellikleri aşağıda belirtilmiştir. IB Kurslarımız: Examiner eğitmenler ve IB öğretmenleri tarafından verilmektedir. IB Kurslarımız: Hata bulma ve hata düzeltmeye odaklanır. IB Kurslarımız: IB programının ilk yılından itibaren başlar. AP Kurslarımız: IB kursları ile birlikte yürüttüğümüz AP Kurslarımız vardır. ACT Kurslarımız: Kuzey Amerika hedefi olan öğrenciler için IB yanında destek olduğumuz programdır. SAT Kurslarımız: ACT gibi Kuzey Amerika hedefi olan öğrenciler için IB yanında destek olduğumuz programdır. IMAT Kurslarımız. İtalya’da tıp okumak isteyen öğrencilere IB kursları ile sunduğumuz programdır. BMAT Kurslarımız: Tıp, Veterinerlik, Biyomedikal Bilim ve Diş Hekimliği isteyen öğrencilere IB kurslarımızın yanında sunulmaktadır UKCAT Kurslarımız: İngiltere’deki üniversitelerde Tıp ve Diş Okumaya Devam Edin …

IB Programı Detaylar

IB Diploma programını seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri MEB’nın vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra IB bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması’nı da almaya hak kazanırlar. Türkiye’de toplam IBDP mezunlarının yaklaşık % 30’u üniversite eğitimine yurt dışında devam etmekte, diğerleri Türkiye’deki üniversitelerde okumaktadırlar. 3 IB Programı 147 ülkede 3678 okulda 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. PYP 1100 okulda, MYP 1028 okulda ve DP 2458 okulda uygulanmaktadır. En çok IB Dünya Okulu Amerika’da bulunur (1478 okul). Türkiye’de toplam 43 IB Dünya Okulu bulunmaktadır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu dünyada 10 merkezden çalışır. Toplam çalışan sayısı 500 ün üzerindedir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada eğitim birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, insanların farklılıklarını kabul ederek daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen akademik bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın bir çok ülkesinde orta öğretimde 16-19 Okumaya Devam Edin …

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar. IB Kursu İlk Yıllar Programı • öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar • öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder • öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler • öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur. IB Kursu İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders: • dil • sosyal bilgiler • matematik • sanat • fen bilimleri • kişisel, toplumsal eğitim ve Okumaya Devam Edin …

IB Orta Yıllar Programı (MYP) nedir?

MYP Kursu, 11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP Kursu , öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişime vurgu yapar. Küresel liderlere dönüşen genç insanlar için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesini teşvik eder. MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir. IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP) ve IB Kursu Kariyer Odaklı Sertifika Programı’nın (IBCC) akademik zorluklarını başarmaya hazırlar. IB Orta Yıllar Programı: • öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır • öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar • sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar • Okumaya Devam Edin …

Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi nedir?

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için olan IB uluslararası eğitim baremi (Uluslararası Bakalorya), akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir ve çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaları için öğrencileri teşvik eder. IB kursu , şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB kursu, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB kursu: • öğrenenlere odaklanır – IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır, • öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur, • küresel bağlamlarda işe yarar Okumaya Devam Edin …

IB (Uluslararası Bakalorya) Eğitiminin Toplumların Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Alanda Gelişimlerinde Etkisi

Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanda gelişimlerinde büyük rol oynayan eğitim, her geçen gün küresel bir köy haline gelmekte olan dünyamızda oldukça önemli bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde eğitimciler, küresel dünyanın küresel vatandaşlarını yetiştirdikleri bilinci ve gayretinde olmak durumundadır. Uluslar arası eğitim, sahip olduğu ortak değerlerle küresel vatandaşlar yetiştirme hedefinde önemli bir enstrüman olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda uluslar arası eğitim, kültürlerin buluşması ve daha iyi, barış içerisinde bir dünya inşa etmek bağlamında da önemli bir misyona sahiptir. Günümüzde 139 ülkede uygulanan Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) son yıllarda ülkemizde de hızla yaygınlaşmaya başlamış ve 25 okulda sunulmakta olan uluslar arası bir program olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde çoğunlukla İngilizce olarak eğitim yapan bu okullardan mezun olan öğrenciler, dünyanın birçok ülkesinde en saygın üniversitelerde doğrudan kabul görmekte ve eğitimlerini genellikle yurt dışında sürmektedirler. Son yıllarda ülkemizde de bazı özel üniversiteler IBDP mezunu öğrenciler için birçok avantaj sunmaktadır. Bu Okumaya Devam Edin …

IB Türkçe Sosyal Bilimler Dersi (TSS) Hakkında Bilgiler

IBDP TSS dersi programları içerisinde okul bazlı müfredatlar arasında yer alan Sosyal Bilimler dersi IBDP de 3. Grubu oluşturan İnsan ve Toplum Bilimleri alanında bulunmaktadır. Ülkemizde IBDP uygulayan okullarda Türkçe olarak eğitimi verilen bu ders 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında, 11.ve 12. sınıflar için, haftada beş saat olarak açılmıştır. Bu dersi veren okullarda genellikle ayriyeten IB Coğrafya dersi bulunmaz. Sosyal Bilimler Dersi temel olarak ülkemizde 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak günümüze kadar olan dönemi içeren iki yıllık bir programa sahiptir. Toplumsal sorunların çözümünde bireylerin birden fazla alana ait kavramlardan yararlanabilmeleri ve bu alanlar arasındaki ilişkileri daha net görebilmeleri gereğiyle ülkemizde çalışan IBDP alan öğretmenleri tarafından oluşturulan bu program öğrencilere, sözü edilen ihtiyacı karşılamak üzere disiplinler arası bir yaklaşımla, Sosyal bilimler alanının bütünlüğü içinde ve sosyal bilimler bakış açısı kazandırmak için hazırlanmıştır. Tarih, coğrafya ve sosyoloji disiplinlerini kapsayan bu dersin müfredatında bu yaklaşım esas alınmaktadır. Bu öğretim programı içerik olarak, öğrencileri, Okumaya Devam Edin …

IB Coğrafya Sınavı Ölçme ve Değerlendirme

IBDP öğrencileri harici ve dâhili olmak üzere bazı sınav ve kriterlere göre değerlendirilmektedir. Burada bahsedilen harici sınavlar doğrudan IB değerlendirme merkezi tarafından okullarda bulunan IB koordinatörlerine iletilir, aynı şekilde sınav kâğıtları uygulandıktan sonra koordinatörler tarafından tekrar IB merkezine iletilir. Bu değerlendirmede IBDP ileri seviye öğrencileri ile standart dersler alan öğrencilerin değerlendirmelerinde bazı farlılıklar söz konusudur. IBDP coğrafya derslerinde ileri seviye ders alan öğrenciler iki farklı sınav kâğıdı ile harici sınavlarını olurlar. Öğrencilerin toplam notlarının %75 ini tamamladıkları harici sınav kâğıtlarından birincisi toplam puanın %25’ini içerir. Detaylı olarak şu bölümlere ayrılır: · Sınav süresi: 1,5 saat. · Ana konudan toplam 3 soru bulunur. · Öğrenciler bu sorulardan ikisini cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 25 puandır. Öğrenciler diğer 2. sınav kâğıdından ise toplam puanın %50’sini alırlar. Bu ikinci sınav kâğıdının içeriği ise şu şekildedir: · Sınav süresi: 2,5 saat. · Tercihe bağlı konulardan toplam 11 soru bulunur (A kısmından 6, B Okumaya Devam Edin …

IB Diploma Programı Coğrafya Ders İçeriği

IBDP öğrencilerinin seçebileceği coğrafya dersi IBDP’de 3. Grupta yer alan “İnsan ve Toplum Bilimleri” kısmında yer bulan bir müfredata sahiptir. Bu grupta yer alan derslerin genel amaçları şunlardır: · İnsan deneyimi ve davranışı; fiziki, siyasi, ekonomik ve sosyal ortamlar; sosyal ve kültürel kurumların tarihi ve gelişimi alanlarında sistematik ve eleştirel bir eğitimi teşvik etmek, · Öğrencilerin, bireysel ve sosyal aktivitelerin doğası ile ilgili teori, kavram ve delilleri tanımlama, eleştirel bir şekilde analiz etme ve değerlendirmeye yönelik kapasitelerini geliştirmek, · Öğrencilerin, karmaşık verileri ve kaynak materyalleri toplama, analiz etme ve tanımlayabilmesini mümkün kılmak, · Öğrencilerde, büyük bir çeşitliliğe sahip insan tutumları ve inançları ile bu tür bir çeşitliliğe yönelik sosyal anlayışla ilgili farkındalık oluşturmak, · Öğrencilerin tartışılabilir ve değişken nitelikte olan 3. gruptaki konularla ilgili bilgi ve yöntemlerin farkına varmasını sağlamak (IBO, 2005). Uluslar Arası Diploma Programı (IBDP) içerisinde 3. Grup derslerinden birisi olarak coğrafya ders müfredatı standart ve ileri seviyedeki Okumaya Devam Edin …