IB Kursu vs A Level Kursu

Öncelikle her iki program da(IB-A Level) lise eğitim sisteminde en tanınmış nitelikleri olan ve üniversiteye giriş için yüksek başarı düzeyini gösteren programlardır. Ib programı daha geniş daha kapsamlı bir eğitim stratejisi belirlerken İngiliz sistemi olan GCE A Level ile daha dar bir eğirim programı belirlemiştir. Ib öğrencileri eğitim süresi boyunca 3 tane üst düzey(high level) 3 tane de standart düzey(Standard level) olmak üzere toplam 6 dersi başarıyla tamamlamaktadırlar. Bunun yanında Theory of knowledge(TOK) ve Creativity-Action-Service (CAS) programlarını da başarıyla tamamlamak zorundadırlar. A Level öğrencileri ise Üniversitede okumak istedikleri bölümlere branşlara göre 3 ders seçmek zorundadırlar. A Level tam zamanlı olarak iki yıllık bir süreyi kapsar ve iki aşamadan oluşur. İlk yıl Advanced Subsidiary(AS) diye adlandırılır ve daha sonraki dönemler de A Levels olarak adlandırılır. Öğrenciler AS ve A level dönemleri için ayrı notlandırılır. Notların iyi olması demek Amerika veya Kanada daki üniversitelerde ders atlama gibi ileriye geçiş durumlarını etkiler. Ib Okumaya Devam Edin …

IB Programı Detaylar

IB Diploma programını seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri MEB’nın vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra IB bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması’nı da almaya hak kazanırlar. Türkiye’de toplam IBDP mezunlarının yaklaşık % 30’u üniversite eğitimine yurt dışında devam etmekte, diğerleri Türkiye’deki üniversitelerde okumaktadırlar. 3 IB Programı 147 ülkede 3678 okulda 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. PYP 1100 okulda, MYP 1028 okulda ve DP 2458 okulda uygulanmaktadır. En çok IB Dünya Okulu Amerika’da bulunur (1478 okul). Türkiye’de toplam 43 IB Dünya Okulu bulunmaktadır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu dünyada 10 merkezden çalışır. Toplam çalışan sayısı 500 ün üzerindedir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada eğitim birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, insanların farklılıklarını kabul ederek daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen akademik bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın bir çok ülkesinde orta öğretimde 16-19 Okumaya Devam Edin …

AP ve IB Programlarının Farklılıkları Nelerdir?

AP bağımsız bazı derslerden meydana gelmiştir. (AP Amerikan Tarihi, AP Calculus AB gibi). IB programı, 6 ders alanı, bir bitirme tezi, ve yaratıcılık,etkinlik,hizmet zorunluluklarını içeren iki yıllık bir programdır. Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen tüm öğrencilere açıktır; aşağı sınıf seviyelerinde bazı AP derslerinin ön şartları ve performans standartları vardır. Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen ve ayrıca yaratıcılık, etkinlik, hizmetle ilgili çalışmalar yapmaya hazır olan tüm öğrencilere açıktır. IB dersleri için bazı ön şartlar da mevcuttur. AP sadece bir veya iki akademik disiplinle ilgili olarak ilerleyip uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin yolunu açar ve imkanlar sağlar. Altı ayrı derste, yani Ingilizce, Dünya Dili, Fen, Matematik, Bireyler ve Toplumlar, ve Sanat/Seçmeli dersler alanlarında kapsamlı ve üst düzey bir eğitim almak üzere motivasyonu olan ve üniversite düzeyindeki bu derslerde başarılı olmaya azimli tüm öğrenciler açıktır. IB diplomasına aday olan öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı dersini alırlar, 4000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlarlar ve yaratıcılık, Okumaya Devam Edin …

IB Orta Yıllar Programı (MYP) nedir?

MYP Kursu, 11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP Kursu , öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişime vurgu yapar. Küresel liderlere dönüşen genç insanlar için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesini teşvik eder. MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir. IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP) ve IB Kursu Kariyer Odaklı Sertifika Programı’nın (IBCC) akademik zorluklarını başarmaya hazırlar. IB Orta Yıllar Programı: • öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır • öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar • sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar • Okumaya Devam Edin …

Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi nedir?

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için olan IB uluslararası eğitim baremi (Uluslararası Bakalorya), akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir ve çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaları için öğrencileri teşvik eder. IB kursu , şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB kursu, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB kursu: • öğrenenlere odaklanır – IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır, • öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur, • küresel bağlamlarda işe yarar Okumaya Devam Edin …

IB Türkçe Sosyal Bilimler Dersi (TSS) Hakkında Bilgiler

IBDP TSS dersi programları içerisinde okul bazlı müfredatlar arasında yer alan Sosyal Bilimler dersi IBDP de 3. Grubu oluşturan İnsan ve Toplum Bilimleri alanında bulunmaktadır. Ülkemizde IBDP uygulayan okullarda Türkçe olarak eğitimi verilen bu ders 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında, 11.ve 12. sınıflar için, haftada beş saat olarak açılmıştır. Bu dersi veren okullarda genellikle ayriyeten IB Coğrafya dersi bulunmaz. Sosyal Bilimler Dersi temel olarak ülkemizde 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak günümüze kadar olan dönemi içeren iki yıllık bir programa sahiptir. Toplumsal sorunların çözümünde bireylerin birden fazla alana ait kavramlardan yararlanabilmeleri ve bu alanlar arasındaki ilişkileri daha net görebilmeleri gereğiyle ülkemizde çalışan IBDP alan öğretmenleri tarafından oluşturulan bu program öğrencilere, sözü edilen ihtiyacı karşılamak üzere disiplinler arası bir yaklaşımla, Sosyal bilimler alanının bütünlüğü içinde ve sosyal bilimler bakış açısı kazandırmak için hazırlanmıştır. Tarih, coğrafya ve sosyoloji disiplinlerini kapsayan bu dersin müfredatında bu yaklaşım esas alınmaktadır. Bu öğretim programı içerik olarak, öğrencileri, Okumaya Devam Edin …

IB Coğrafya Sınavı Ölçme ve Değerlendirme

IBDP öğrencileri harici ve dâhili olmak üzere bazı sınav ve kriterlere göre değerlendirilmektedir. Burada bahsedilen harici sınavlar doğrudan IB değerlendirme merkezi tarafından okullarda bulunan IB koordinatörlerine iletilir, aynı şekilde sınav kâğıtları uygulandıktan sonra koordinatörler tarafından tekrar IB merkezine iletilir. Bu değerlendirmede IBDP ileri seviye öğrencileri ile standart dersler alan öğrencilerin değerlendirmelerinde bazı farlılıklar söz konusudur. IBDP coğrafya derslerinde ileri seviye ders alan öğrenciler iki farklı sınav kâğıdı ile harici sınavlarını olurlar. Öğrencilerin toplam notlarının %75 ini tamamladıkları harici sınav kâğıtlarından birincisi toplam puanın %25’ini içerir. Detaylı olarak şu bölümlere ayrılır: · Sınav süresi: 1,5 saat. · Ana konudan toplam 3 soru bulunur. · Öğrenciler bu sorulardan ikisini cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 25 puandır. Öğrenciler diğer 2. sınav kâğıdından ise toplam puanın %50’sini alırlar. Bu ikinci sınav kâğıdının içeriği ise şu şekildedir: · Sınav süresi: 2,5 saat. · Tercihe bağlı konulardan toplam 11 soru bulunur (A kısmından 6, B Okumaya Devam Edin …